اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
بهنام 520,000,000 ریال 16 اسفند 1395
حسین 350,000 ریال 27 دي 1395
farhad 5,005,000 ریال 22 خرداد 1395
عبدالله 500,010,360 ریال 29 ارديبهشت 1395
مرتضی 150,000 ریال 02 اسفند 1394
بهزاد 1,005,000 ریال 09 بهمن 1394
sssss 413,455 ریال 30 دي 1394
sssss 4,005,000 ریال 30 دي 1394
00ddvsdd 188,000 ریال 14 دي 1394
c1111111111111111 959,985,000 ریال 11 دي 1394
ARASH 200,000 ریال 10 دي 1394
mm 10,000 ریال 10 دي 1394
mahdiclub 200,000 ریال 11 آبان 1394
هادی 520,011 ریال 26 فروردين 1394
شاکر 950,000 ریال 26 فروردين 1394
محمد 760,000 ریال 18 فروردين 1394
danial 650,000 ریال 18 فروردين 1394
c1111111111111111 260,000 ریال 08 فروردين 1394
محمد 295,600 ریال 27 اسفند 1393
UPLOADKADEH 200,000 ریال 27 اسفند 1393
حمزه 350,000 ریال 27 اسفند 1393
کاربر 3,548,000 ریال 25 اسفند 1393
john 300,000 ریال 06 اسفند 1393
john 50,000 ریال 28 دي 1393
john 150,000 ریال 28 دي 1393
سعید 500,000 ریال 14 دي 1393
شاکر 5,010,000 ریال 04 دي 1393
پوریا 1,000,000 ریال 04 دي 1393
مهدی 453,000 ریال 04 دي 1393
حمزه 110,000 ریال 17 آبان 1392
امیر 64,960 ریال 05 آبان 1392
c1111111111111111 50,530 ریال 07 مهر 1392
es 70,000 ریال 21 شهريور 1392
کاربر 150 ریال 01 شهريور 1392
کاربر 60 ریال 31 مرداد 1392

 

تاکنون مبلغ 2,006,814,126 ریال به کاربران پرداخت شده است